تاريخ : | | نویسنده : 24windowshosting
فارس: میزان کاهش و قیمت های جدید ایران خودرو برای باقیمانده روزهای سال ۹۱ اعلام شد.

پژو LX شانزده سوپاپ با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده TU5 قیمت تجاری 33 میلیون و 500 هزار تومان پیشنهاد کاهش قیمت تجاری یک میلیون تومان ، قیمت پیشنهادی جدید 32 میلیون و  500 هزار، قیمت در بازار از 19 اسفند 91 ،33 میلیون تومان

پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده، قیمت تجاری 40 میلیون و 300 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 2 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید  38 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت بازار 45 میلیون تومان

پژو  207 قیمت تجاری 42 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 4 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 38 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت بازار 45 میلیون تومان

پژو 207 اتوماتیک آی، قیمت تجاری 49 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 4 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 45 میلیون و  500 تومان، قیمت بازار 54 میلیون تومان

رانا یورو 4 قیمت تجاری 32 میلیون و 500 هزار تومان ، پیشنهاد کاهش قیمت 2 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 30 میلیون تومان

وانت C.O.P وانت بار دو بنزینی با ترمز ضد قفل، قیمت تجاری 10میلیون و 300 هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 10 میلیون و 300 هزار، قیمت بازار 10 میلیون و 100 هزار تومان

وانت بار دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری 10 میلیون و 550 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت صفر،  قیمت پیشنهادی جدید 10 میلیون و 550 هزار ، قیمت بازار10 میلیون و 500 هزار تومان

وانت بار C.O.P بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری 11 میلیون و 300 هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 11 میلیون و 300 هزار، قیمت بازار 11 میلیون تومان

سمند با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و مولتی پلکس ELX سورن قیمت تجاری 30 میلیون، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 28 میلیون و 500 هزار، قیمت بازار 30 میلیون تومان

سمند مالتی پلکس با رینگ آلومینیومی ELXEF7 سورن قیمت تجاری 31 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون، قیمت بازار 31 میلیون و 500 هزار تومان

سمند با کیسه هوای راننده SE سمند، قیمت تجاری 21 میلیون و 800 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 21 میلیون و  300 هزار، قیمت بازار 21 میلیون و 500 هزار

سمند پایه گاز سوز با کیسه هوای راننده با رینگ فولادی EF7 ، سمند LX ، قیمت تجاری 27 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 27 میلیون، قیمت بازار 27 میلیون تومان

سمند LX بنزینی با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی EF7ف قیمت تجاری 26 میلیون و 500  هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 26 میلیون، قیمت بازار 26 میلیون تومان

سمند بنزینی با ایربگ راننده و ایربگ فولادی LX XU7 قیمت تجاری 25 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 25 میلیون، قیمت بازار 25  میلیون تومان

سمند سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی LX قیمت تجاری 26 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 26 میلیون و قیمت بازار 26میلیون تومان

پژو 405 با موتور سوپاپ (SLX) و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (TU5) با قیمت تجاری 26 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 25 میلیون و 500 هزار تومان، در بازار مورخ 1391.12.19 قیمت خودرو 25 میلیون و 50 هزار تومان

پژو 405 بنزینی با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوایی راننده (GLX) قیمت تجاری 23 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 22 میلیون و 500 هزار تومان، در بازار مورخ 1391.12.19 قیمت خودرو 22 میلیون و 800 هزار تومان

پژو 405 دوگانه‌سوز با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (GLX) قیمت تجاری 25 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 24 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 25 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 206تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین 206 قیمت تجاری 32 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 300 هزار تومان، قیمت پیشنهادی 29 میلیون تومان، قیمت در بازار 34 میلیون تومان

پژو 206 تیپ 6 با گیربکس اتوماتیک قیمت تجاری42 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 350 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 39 میلیون تومان، قیمت خودرو در بازار 47 میلیون تومان

پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین قیمت تجاری 35 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد  کاهش قیمت 1.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 34 میلیون تومان، قیمت بازار 34 میلیون تومان

پژو SD با ایربک راننده و سرنشین (V8) پژو 206 صندوق دار قیمت تجاری 36 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 34 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 37 میلیون تومان

پژو 206 صندوق‌دار (V9) قیمت تجاری 43 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 3.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 39 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 49 میلیون تومان

پژو 206 صندوق‌دار با کیسه هوای راننده و سرنشین (V2) قیمت تجاری 37 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 2.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 35 میلیون تومان، قیمت بازار 37 میلیون و 500 هزار تومان

تندر 90 یورو 4 و کیسه هوای راننده و سرنشین (E1) قیمت تجاری 32 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 950 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 31 میلیون و 550 هزار تومان، قیمت بازار 28 میلیون تومان

تندر 90 یورو 4 و کیسه هوای راننده و سرنشین (E2)  قیمت تجاری 36 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 950 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 35 میلیون و 50 هزار تومان، قیمت بازار 30 میلیون تومان

تندر 90 یورو 4 اتوماتیک با کیسه هوای راننده با سرنشین (E2) قیمت تجاری 44 میلیون و 600 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 44 میلیون و 600 هزار تومان و عدم عرضه در بازارپژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده 30 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 29 میلیون تومان، قیمت بازار 28 میلیون تومان

پژو پارس معمولی  دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده قیمت تجاری 31 میلیون و 700 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت بازار 31 میلیون و 500 هزار تومان

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده قیمت تجاری 37 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون و قیمت پیشنهادی جدید 36 میلیون تومان، قیمت بازار 37 میلیون

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سردکن و گرم‌کن صندلی قیمت تجاری 37 میلیون و 700 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 36 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت بازار 37 میلیون و 500 هزار تومان

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.