آغاز صدور قبوض قرمز گاز؛نحوه محاسبه قبوض ۶ تا ۱۵۰ هزار تومانی

 

خبرگزاری مهر جزئیات قیمت گذاری و نحوه محاسبه قبوض ۶ تا ۱۵۰ هزار تومانی مشترکان خانگی برای دوره زمستانی سال جاری را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود موج جدید سرما در بخش عمده ای از شهرها و استانهای کشور و افزایش مصرف گاز طبیعی در بخشهای خانگی و تجاری به زودی پرونده صدور قبوض نجومی گاز خانگی برای مشترکان پر مصرف بازگشایی خواهد شد.

بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی ۱۲ ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

از سوی دیگر مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.

همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای پیدا می کند.

با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۶۰، ۱۹۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۸۰، ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه قبوض ۶ تا ۹ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن در مناطق سردسیر که ماهانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن در مناطق گرمسیری که ماهانه حدود ۲۰۰ متر مکعب مصرف گاز مصرف کنند باید برای هر متر مکعب از این حامل انرژی ۳۰ تومان (پله اول) بپردازند.

در این صورت ماهانه برای مشترکان خانگی ساکن در شهرهای سردسیر ۷۵۰۰ تا ۹۰۰۰ هزار تومان و برای مشترکان ساکن در مناطق گرمسیر با مصرف گاز کمتر قبوض سبز رنگی با قیمت حدود ۶۰۰۰ هزار تومان صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۱۲ تا ۲۰ هزار تومانی

به گزارش مهر، مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۵۰ تومان (پله دوم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض سبز رنگ ۱۷۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض سبز رنگ ۱۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۲۴ تا ۳۵ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۷۰ تومان (پله سوم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض زرد رنگ ۳۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض زرد رنگ ۲۸۰۰۰ تا ۲۴۵۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۴۰ تا ۵۴ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۹۰ تومان (پله چهارم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض زرد رنگ حدود ۴۹۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض زرد رنگ حدود ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۶۰ تا ۷۷ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۱۰ تومان (پله پنجم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض زرد رنگ حدود ۷۱۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض زرد رنگ حدود ۶۰۵۰۰ تا ۶۶۰۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۱۰۴ تا ۱۲۸ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۶۰ تومان (پله ششم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض قرمز رنگ حدود ۱۲۰۰۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض قرمز حدود ۱۰۴۰۰۰ تا ۱۱۲۰۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

نحوه محاسبه گاز قبوض ۱۴۲ تا ۱۷۱ هزار تومانی

مشترکان خانگی ساکن مناطق سردسیر که ماهانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ متر مکعب و مشترکان ساکن مناطق گرمسیری که ماهانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ متر مکعب مصرف کنند باید به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۹۰ تومان (پله هفتم) پرداخت کنند.

از این رو برای مشترکان خانگی سردسیری ماهانه قبوض قرمز رنگ حدود ۱۶۱۰۰۰ تا ۱۷۱۰۰۰ هزار تومانی و برای مشترکان ساکن شهرهای گرمسیری قبوض قرمز حدود ۱۴۲۵۰۰ تا ۱۵۲۰۰۰ هزار تومانی توسط شرکت ملی گاز صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، نحوه محاسبه گازبها و قبوض مجتمع های مسکونی به گونه ای است که کل گاز مصرفی بر تعداد کل واحدهای ساختمان تقسیم می شود و در نهایت عدد تقسیم شده معیار محاسبه گازبها قرار می گیرد ضمن آنکه ساختمانهای دوبلکس برای محاسبه گازبها یک واحد در نظر گرفته می شود.

آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که محدوده مصرف گاز طبیعی ۷۰ تا ۷۵ درصد مشترکان خانگی در دوره زمستانی حدود ۳۰۰ متر مکعب در ماه است که در این صورت برای این دسته از مشترکان بار مالی قبوض گاز رقم قابل توجه ای نخواهد بود.... /  گزارش : خبرگزارى مهررپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.